Çeşitlilik Bildirgesi

Farklı kültürlerin, nesillere aktarılması gereken değerli bir miras olduğunu biliyoruz;
Birçok farklı inancın benzer değerlerde kesiştiğini
Herkesin yaşadığı topraklara yarınları için değer katması gerektiğini,
Kadın erkek demeden çalışmanın önemini biliyoruz.
Çalışırken üreten ve ürettiğini tüm dünya pazarında satabilen bir ülkenin geleceği olduğunu
Farklı bakış açılarının yaratılcılığı desteklediğini
Bu bakış açıları ile üreten ve marka olabilen firmaların daha uzun yaşadığını
O firmalarda çalışarak bir ulusun geleceğini oluşturan gençleri
O gençlerin çok yönlü yetişmesi için verilmesi gereken desteğin önemini biliyoruz. Devamı…

Çeşitlilik Nedir ?

  • İş yaşamında çeşitliliğin arttırılmasına, bu sayede üretim ve hizmet sektörlerinde oluşabilecek kazanımların somut olarak ortaya konulmasına, dolayısı ile, kadın ve gençlere istihdam yaratılmasına destek olmaktır.
  • Dernekte yer alacak faaliyetler arasında, firmalar, üniversiteler ve BUÇAD üyelerini projeler, organizasyonlar, eğitimler ve çalıştaylarda buluşturmak ve bu yolla 3 tarafa da değer yaratmaktır.
  • Derneğimiz, amacına uygun bireylerin toplumda yer alması ve bizzat derneğin temsilcisi olması vasıtası ile hizmetini devam ettirecek misyonu da kucaklamaktadır. Devamı…

DERNEK YAPIMIZ
  • Yönetim kurulu ve denetim kurulu tüzükle belirlenen görevleri yerine getirirler.
  • Çalışma gruplarının yapısı, herbir çalışma grubunun içinde kendi sistemi ile gerçekleşir. Her çeyrekte, tüm çalışma grupları bir araya gelip faaliyetlerini Yönetim Kurulu (YK) ve diğer gruplar ile paylaşacaktır.
  • Çalışma gruplarının faaliyet gösterdiği alanlarda, proje sonunda, en az 2 destek alan birey, derneğin Temsilci Üyesi olarak alınır.
  • Dernek, tüm üyelerin kendi çalışma grupları dışında, gerek dernek yapısı gerek ise diğer çalışma grupları hakkında önerilerde bulunmak ve işleyişte bir fiil yer almak için Öneri Sistemini kullanacaktır

Başkanın Mesajı

Değerli BUÇAD üyemiz,
Başka insanların hayatlarına bir nebze olsun dokunurak olumlu katkıda bulunmayı amaçlayan bir toplululuğun gönüllü üyesi olduğunuz için çok teşekkür ederiz.
Hayalimiz insanların farklı nitelikleri ile yaftalanmadığı; sadece bir birey olarak yer edinme fırsatını bulduğu bir dünyada yaşamak…
Saygı, sevgi, iyi ahlak, dürüstlük, bilgi gibi iyi hasletlerin her zaman cinsiyet, yaş, din, dil, ırk, fiziksel durum gibi kişilerin tercihinin ötesindeki özelliklerin üstünde olması için çaba göstereceğiz.
Fark yaratmak ancak her bir bireyin büyük küçük demeden katkılarının biraraya gelerek çarpan etkisi yaratması ile mümkün olur.
Dileğimiz odur ki BUÇAD ailesi olarak hayalimizi gerçekleştirmek üzere çıktığımız bu yolculukta güzellikleri ve mutlulukları hep birlikte yaşayalım.
Aramıza ve çabamıza hoş geldiniz…
Sevgi ve saygılarımla,
Başkan
Çiğdem Palalı

Misyonumuz

Amacımız; Her birimizi benzersiz kılan geçmişimiz, kişiliğimiz, yaşam deneyimimiz ve inançlarımızdan bağımsız olarak işyerinde ve toplumda kabul görme ve kendini gerçekleştirme ihtiyacını karşılamak, fırsat eşitliğinin var olmasına destek vermektir

Vizyonumuz

Kurulduğumuz şehirden başlayarak tüm Türkiye’de çeşitlilik ve katılımın iş hayatında tanınmasına ve
uygulanmasına yardımcı olan, bu sayede sosyal toplumda eşitlik ilkesini destekleyen, çalışmaları ile herkes tarafından bilinen ve referans kabul edilen bir dernek olmaktır.


Bilgi, beceri, saygı, sevgi gibi temel kavramların, görünen ve görünmeyen yaftaların önüne geçtiği bir iş hayatı, sanırım bizler gibi insanların ortak çabaları sayesinde vücud bulacaktır.