Ziyaretler ve İşbirlikleri

Çeşitlilik ve Katılım söz konusu ile;
İş yerlerinde yüksek aidiyet duygusu ve katılım
Yaratıcılık
Çalışan verimliliği
Global markette rekabet ve yeni pazarlar
Sürdürülebilir iş gücü
Toplumda ise eşitlilikten bahsetmek mümkün olacaktır.
Bunun bilinci ile toplumda öncü kurum ve kuruluşları ziyaret ediyor, işbirliği ile projelerimizde sinerji hedefliyoruz.