• İş yaşamında çeşitliliğin arttırılmasına, bu sayede üretim ve hizmet sektörlerinde oluşabilecek kazanımların somut olarak ortaya konulmasına, dolayısı ile, kadın ve gençlere istihdam yaratılmasına destek olmaktır.
  • Dernekte yer alacak faaliyetler arasında, firmalar, üniversiteler ve BUÇAD üyelerini projeler, organizasyonlar, eğitimler ve çalıştaylarda buluşturmak ve bu yolla 3 tarafa da değer yaratmaktır.
  • Derneğimiz, amacına uygun bireylerin toplumda yer alması ve bizzat derneğin temsilcisi olması vasıtası ile hizmetini devam ettirecek misyonu da kucaklamaktadır.

Çeşitlilik, her birimizi benzersiz kılan geçmişimiz, kişiliğimiz, yaşam deneyimimiz ve inançlarımızı içerir. Dünya görüşümüzü şekillendiren görünen ve görünmeyen farklar, bakışımız ve yaklaşımımızın birleşimidir.

Çeşitlilik dahil etmekle kaldıraç etkisi yaratır – çalışanlar örgüt tarafından değerli ve dahil hissettirildiği ölçüde. Bu, tüm çalışanların tek tek ve birlikte potansiyelini yerine getirmek için fırsat sağlayarak, kapsayıcı liderlik yoluyla başarılabilir.

ABD merkezli araştırma evi Catalyst, Fortune 500 şirketleri incelenmesi, yönetim kurulunda daha fazla kadın olan şirketlerin daha az sayıda olan şirketlerden daha iyi finansal performansları (yatırılan sermayenin getirisi – ROIC, satış getirisi – ROS açısından) olduğunu buldu

2009 Profesör Herring’in 506 Amerikan organizasyonunda yaptığı araştırma, bir birim ırk çeşitliliğinin müşteri sayısını 400den fazla ve cinsiyet çeşitliliğinin 200den fazla arttırdığını; satış gelirlerini bir birim ırk çeşitliliğinin 9% ve cinsiyet çeşitliğinin 3% arttırdığını gösteriyor.

Esnekliğin gizli faydaları – araştırmalar ne söylüyor

  • Erkekler ve kadınlar için iş / yaşam çatışma azaltılır
  • Aileler ve yöneticiler için verimliliği artırır
  • Geliştirilmiş refah ve azaltılmış devamsızlık

TÜRK HUKUKUNDA ÇEŞİTLİLİĞİN FAYDALARI
İş verenler, elli veya daha fazla işçi çalıştırdıkları özel sektör iş yerlerinde yüzde üç engelli, kamu iş yerlerinde ise yüzde dört meslek, beden ve ruhi durumlarına uygun işlerde çalıştırmakla yükümlüdürler.

Engelli çalıştırmaya devlet teşviki var mıdır?

Özel sektör işverenlerince bu madde kapsamında çalıştırılan 506 sayılı Sosyal Sigortalar Kanununa tabi engelli sigortalılar ile 5378 sayılı özürlüler ve bazı kanun ve kanun hükmünde Kanunun 14 üncü maddesinde belirtilen korumalı iş yerlerinde çalıştırılan engelli sigortalıların,

  • sigorta primine ait işveren hisselerinin tamamı,
  • kontenjan fazlası engelli çalıştıran,
  • yükümlü olmadıkları halde engelli çalıştıran işverenlerin

bu şekilde çalıştırdıkları her bir engelli için prime esas kazanç alt sınırı üzerinden hesaplanan sigorta primine ait işveren hisselerinin yüzde ellisi Hazinece karşılanır.