BUÇAD

MİSYONUMUZ

 

  • Düşünceler ve görünmeyen farklılıklar üzerinde değerlerin güçlü ve etkin olduğu bir toplumun gerçekleşmesi için destek olmak.

 

AMACIMIZ

 

  • İş yaşamında çeşitliliğin arttırılmasına, bu sayede üretim ve hizmet sektörlerinde oluşabilecek kazanımların somut olarak ortaya konulmasına, dolayısı ile, kadın ve gençlere istihdam yaratılmasına destek olmaktır.
  • Dernekte yer alacak faaliyetler arasında, firmalar, üniversiteler ve BUÇAD üyelerini projeler, organizasyonlar, eğitimler ve çalıştaylarda buluşturmak ve bu yolla 3 tarafa da değer yaratmaktır.
  • Derneğimiz, amacına uygun bireylerin toplumda yer alması ve bizzat derneğin temsilcisi olması vasıtası ile hizmetini devam ettirecek misyonu da kucaklamaktadır.

 

DERNEK YAPIMIZ

 

  • Yönetim kurulu ve denetim kurulu tüzükle belirlenen görevleri yerine getirirler.
  • Çalışma gruplarının yapısı, herbir çalışma grubunun içinde kendi sistemi ile gerçekleşir. Her çeyrekte, tüm çalışma grupları bir araya gelip faaliyetlerini Yönetim Kurulu (YK) ve diğer gruplar ile paylaşacaktır.
  • Çalışma gruplarının faaliyet gösterdiği alanlarda, proje sonunda, en az 2 destek alan birey, derneğin Temsilci Üyesi olarak alınır.
  • Dernek, tüm üyelerin kendi çalışma grupları dışında, gerek dernek yapısı gerek ise diğer çalışma grupları hakkında önerilerde bulunmak ve işleyişte bir fiil yer almak için Öneri Sistemini kullanacaktır.